HydX

Fabriksrundtur med Sauer-Danfoss

Sauer-Danfoss, numera Danfoss Power Solutions, är en av världens största tillverkare av hydrauliska komponenter. Stora fabriker i Nordborg och Neumünster ligger på lagom avstånd för att hinnas med på en 2-3 dagar lång fabriksrundtur. I Nordborg kan man se tillverkning av bla. PVG-ventiler, motorer, styrningar och elektronik. Där finns även Danfoss Universe som är en naturvetenskaplig upplevelsepark där mycket av Danfoss tekniken finns representerad. Man kan även besöka det mycket fina Danfoss muséet där man kan följa historien om hur Mads Calusen byggde upp ett av världens största industriföretag.
I Neumünster, transmissions och pump centret, tillverkas framför allt transmissionspumpar och motorer. Det är det ursprungliga Sauer-Sundstrand huvudkontoret där xxxxxxx byggde upp den fina verksamheten som sedan gick ihop med Danfoss.