HydX

Förtroende, kunskap och mod växlar upp HydX's export

2018-03-05

Baserat i Ystad, men med kunder över hela världen, har hydraulikföretaget HydX genomfört lyckade satsningar utomlands. Förutom att se till att ha en produkt eller tjänst som är internationellt gångbar, är ett av HydX's före detta (sedan 1 mars 2018) verkställande direktör Stefan Holmbergs bästa råd till företag som vill exportera att ta tid till att lära känna marknaden. Det handlar om att täcka in aspekter som till exempel försäljningspotential, kunder, konkurrenter, affärskultur, egen personal, agenter och distributörer.

"Se alltid möjligheterna men bedöm också riskerna, gör dina marknadsundersökningar och försök identifiera vilka de flesta så kallade "svordomarna" är som kunderna använder på den exportmarknad du siktar på. Vad är de missnöjda med hos nuvarande leverantörsutbud? Leta efter det och ta med lösningar på detta i din införsäljning. Då har du en bra ingång."

Som en av talarna vid Export Boost i Ystad den 9 mars, hoppas Stefan Holmberg på att inspirera företag att våga sig ut, men också bidra med kunskap som minskar risken när satsningen väl är igång. Det gäller att känna sin affärsprocess och förstå hur den påverkas av försäljning utomlands. HydX's kompetens och produkter inom hydraulik ingår ofta i stora affärsprojekt. Det innebär exempelvis en svängig försäljningscykel då det för HydX's del handlar om projektleveranser

"Skaffa kunskap om avtal och rutiner för betalningsgarantier. Många goda råd finns att hämta hos exempelvis Business Sweden, och se till att göra det innan du sätter igång."

Stefan Holmberg rekommenderar företag att använda de goda referenser företag har hos befintliga kunder vid kontakt med potentiella kunder, ju namnkunnigare och globala, desto bättre. Att bygga förtroende är avgörande för en lyckad satsning utomlands.

"Att leverera vår produkt eller tjänst i den kvalitet och inom den leveranstid som vi utlovat är en självklarhet för HydX. Det är om möjligt ännu viktigare när du jobbar med export då konsekvenserna oftast är kostsammare om du misslyckas. Därför lägger vi mycket tid på att testa och provköra våra produkter innan de lämnar oss. Att göra så och få goda referenser har vi vunnit oerhört mycket på."

 

 

Kontaktformulär

CAPTCHA image
Enter the code shown above