HydX

Affärsidé

HydX utvecklar och levererar funktionslösningar inom hydraulik- och smörjteknik. Med tydlig kundfokus, entreprenörsanda och teknisk spetskompetens är målet att vara kundernas första val.