HydX

Värderingar

En lyckad verksamhet står alltid på en väl genomtänkt värdegrund, så även HydX. Ledorden i den värdegrunden är Lagarbete, Partnerskap, Ledarskap och Samhället.

Lagarbete - Vi visar varandra tillit, respekt och hjälpsamhet. Vinner laget så vinner alla.

Partnerskap - Vi strävar efter att vara en utmärkt samarbetspartner fokuserad på att bygga ömsesidigt produktiva och lönsamma relationer med våra kunder, leverantörer och övriga intressenter.

Ledarskap - Vi satsar på kvalitet, innovation och ständiga förbättringar i allt vi gör. Vi brinner för att nå resultat som överträffar förväntningarna - våra egna och andras.

Samhället - Vårt goda rykte är vår framgång. Vi bedriver vår verksamhet med integritet genom att respektera lagar, skydda vår miljö och positivt bidra till vår samhällsutveckling.