Gott samarbete skapar goda förutsättningar 

2021 har inneburit en positiv start för HydX.  
Den tänker vi bygga vidare på, samtidigt som vi fortsätter det viktiga utvecklingsarbetet för att möta marknadens ökande krav och utmaningar på allra bästa sätt.  
– Kommunikationen och flexibiliteten är två mycket viktiga byggstenar i vårt arbete för att kontinuerligt fortsätta utveckla våra affärssamarbeten, förklarar HydX VD Mikael Andersson.  


HydX1aUnder mer än tio år har HydX levererat hydrauliklösningar i världsklass och även under 2021 märks en stor efterfrågan på de innovativa och kundanpassade lösningar som företaget tar fram.  
– Vi märker av ett väldigt bra tryck på marknaden, både när det gäller våra befintliga kunder samt nya spännande partners, säger Mikael Andersson.  
– Trots den starka starten på året måste vi ha med oss att vi fortfarande är mitt inne i en pandemi som innebär utmaningar för oss alla. 


Ökad efterfrågan - nya utmaningar  


Samtidigt som efterfrågan på HydX produkter ökar, ökar både ledtider och pris på så väl råmaterial som transporter. Det gör att kommunikationen mot kunder och leverantörer får en ännu större betydelse.  
– Vi är en flexibel partner och för att kunna vara det under en tid när ledtiderna ökar behöver vi ha en bra kommunikation både internt och externt. En tidig och korrekt kommunikation med våra kunder är mycket viktigt just nu, så att vi tillsammans kan agera utifrån de nya förutsättningarna, förklarar Mikael Andersson.  


Välfyllt lager och positiva signaler  


Samtidigt har HydX ett välfyllt lager i Ystad med kvalitetsprodukter från bland annat Danfoss Power Solutions, Parker, Bosch Rexroth, Scanreco och Black Bruin. Vi har möjlighet att snabbt bygga fram PVG-ventiler och även variationer på pumpar med stöd av Turollas Modular Stock koncept. Kundunika produkter kan innebära en annan typ av utmaning.  
– Därför ber vi våra kunder att gå igenom projekt med så god framförhållning som möjligt för att på så vis skapa bästa möjliga förutsättningar att lyckas med leveranserna. För vi vill ju gärna bibehålla vår leveransprecision i världsklass. 
– Vi ser väldigt positivt på 2021, vi är flexibla och med en fortsatt bra kommunikation räknar vi med att kunna tillgodose våra kunders önskemål på allra bästa sätt, säger HydX VD. 
HydX har ett stort kunnande inom hydraulik och elektronik för mobila, industriella och marina applikationer, samt en unik kompetens inom smörjteknik. Hur kan vi hjälpa dig?  

 

WOULD YOU LIKE TO FIND OUT MORE?

Contact us