Utan HydX hjälp hade jag inte vågat tro att vi skulle klara det på 10 veckor.

Hans Johansson, VD på Alfing i Älmhult

FRåN BAND TILL HJUL I ALL TERRäNG

Alfing är ett legotillverkande företag som tillverkar industriprodukter i en modern maskinpark i Älmhult, Sverige. År 2009 förvarvades det finska skogsmaskinsföretaget Terri, som numera verkar från de småländska skogarna med två klara syften; den stora passionen för skog och mark – och för att utjämna moderbolaget Alfings produktion under lugnare perioder. Skogsmaskiner från Terri är traditionellt bandgående. I det här caset visar vi hur vår kund inte nöjde sig med att ta fram en hjulgående Terri, den bandgående traditionen till trots, det skulle också gå undan. Ett tajt samarbete med HydX och hårt arbete från Terris sida och framgången var ett faktum då åttahjuliga skogsmaskinen T34C 8WD presenterades tio veckor senare på världens största skogsmässa.

UTMANINGEN

Signumet för en Terri är att den är liten, smidig, består av kvalitets- komponenter, är bandgående och nischad mot blötmarker och mossa. Länge försummades en målgrupp som var i absolut behov av en skogsmaskin på hjul för att kunna ta sig fram i stenig och lättare terräng med högre hastighet.

LöSNINGEN

Med respekt för den ovanligt korta projekttiden, så sköttes en betydlig del av systemkon gureringen och supporten av hydraulik- och styrsystemen smidigt via nätet, varvat med fysiska besök och utprovning. Liksom för den bandgående modellen T34C har HydX totalansvar för maskinfunktionen, det vill säga både hydrauliken och styrsystemet, i åttahjulingen 8WD. I grunden är de två samma maskin, men det krävdes omfattande utveckling, testning och fintrimning för att säkerställa synkronisering av de åtta hjulen.

FöRDELAR FöR KUND

Nu kan Alfing sannerligen erbjuda kvalitetsskogsmaskiner för vilket underlag som helst och Terri’s slogan ”For all terrain” bekräftas med stor glädje. Där inga andra maskiner tar sig fram, tar sig en Terri fram! Åttahjulingen T34C 8WD har fått ett oerhört varmt mottagande på marknaden och ett stort antal kunder väntar på att få provköra maskinen ute i verkligheten.

VäRDE FöR HYDX

HydX får i det här caset visa sin styrka i att snabbt och smidigt utveckla ny maskintyp i existerande produkt, men också prova moderna tekniker och arbetssätt som skapar nya möjligheter för kunden. Support via nätet är exempel på ett sådant arbetssätt, vars resultat blir både en miljö- och kostnadsbesparing för båda parter eftersom HydX kan kommunicera med maskinens styrsystem via internet.

VäRDE I FLERA LED

Kundens kund blir mer och mer miljömedveten och vill ha rätt maskin och som inte ger mer spår eller påverkan än nödvändigt i skogen. T34C kan nu fås både traditionellt banddriven, och hjuldriven (med nyutvecklade 8WD); den banddrivna perfekt för blötare terräng, den hjuldrivna bättre i exempelvis stenig terräng – båda lika skonsamma mot mark och skog.

SNABBA FAKTA

KUND

Terri, Alfing i Älmhult AB

KUNDTYP

Lokal OEM

BRANSCH

Skog

APPLIKATION

Skogsmaskin/mobil hydraulik (hydraulsystem & styrsystem)

KOMPONENTER

Danfoss Power Solutions (variabel kolvpump, PVG32 proportionalventiler, PLUS+1 styrsystem och displayer), Danfoss Industri (tryckgivare), Black Bruin (radialkolv och hjulmotorer), HydX (kund- anpassade ventilblock).

KONTAKTPERSONER

Per Willberg, försäljningsingenjör. Johan Aldenbrand, applikationsingenjör Danfoss PLUS+1.

Samarbetspartners

Ring oss!

Per Willberg
Försäljningsingenjör
031-3384173
0725-228301
per.willberg@hydx.se

Ladda ner caset

 

Utan HydX hjälp  hade jag inte  vågat tro att vi  skulle klara det  på 10 veckorUtan HydX hjälp  hade jag inte  vågat tro att vi  skulle klara det  på 10 veckor.

Hans Johansson,
VD Alfing i Älmhult AB

Vill du veta mer?

Kontakta oss