HYDX HAR BÅDE
HJÄRNAN & MUSKLERNA

Det här uttrycket har våra försäljningsingenjörer myntat. Hos oss får du hydraulik, styrsystem och radiostyrning i en och samma partner som förstår hela din maskin. Idag finns det i stort sett styrsystem i alla HydX applikationer, oavsett om det är mobila, marina eller industriella system.

För att kunna optimera en maskins prestanda på absolut bästa sätt så krävs idag ett styrsystem. Innan elektronikens intåg i hydraulikvärlden så kan man säga att operatören själv var styrsystemet. Det var operatören som tog in alla intryck genom att lyssna, känna och titta och sedan lära sig manövrera utifrån intrycken. Idag har vi en dator som läser in alla de intryck som vi har programmerat den att göra, och som sedan reglerar kritiska funktioner på ett optimalt sätt – långt mycket snabbare och effektivare än vad den mänskliga hjärnan kan göra. Styrsystemet är vitalt i överförandet av operatörens vilja till handling.

HydX ingenjörer pratar om hjärnan som styrsystemet, eller elektroniken, där vi programmerar och bestämmer hur maskinen ska fungera. Det är där vi kan trimma in och justera maskinens olika funktioner och bestämma hur kopplingen mellan maskin och maskinförare ska se ut. Det kan finnas en display för tydliggörande av information, joysticks för att styra maskinen, och så vidare. I ”hjärnsystemet” finns det även givare som kan tala om hur maskinen mår, till exempel tryck, temperatur och flöde. Och musklerna är de hydraulkomponenter som hjärnan styr; pumpar, ventiler, motorer och cylindrar. Det är dessa komponenter som utför arbetet och ser till att maskinen kan göra något. Slang och kopplingar är applikationens blodådror, som transporterar oljan till och från alla funktioner.

KOMPLETTA SYSTEM

HydX har ett stort kunnande inom de olika delarna i ett komplett maskinsystem; inte bara hydraulik, styrsystem och radiostyrning. När vi designar ett system för en mobil maskin så lägger vi inte bara stor vikt vid att funktionen ska vara optimerad utan även på att maskinen ska vara enkel att använda, underhålla och felsöka. Om vi kan komma in tidigt i processen och påverka maskinens förmågor, så blir resultatet det bästa.

HYDX HAR DET HÄR, OCKSÅ.

  • Applikationskunskap (kunnande om maskiners totala funktion).
  • Kunskap att designa ett styrsystem så väl som ett hydraulsystem.
  • Kopplar ihop hjärnan och musklerna på ett smart sätt.
  • Mjukvaruutveckling och programmering in-house.
  • Support när det behövs.

ETT STYRSYSTEM BESTÅR AV FLERA INGÅENDE DELAR

  • Joystick eller knappar, som tolkar operatörens vilja och översätter det till elektriska signaler.
  • Kablage mellan joystick eller knappar och ”hjärnan” i systemet; en controller (dator).
  • Controller som översätter joystickens och andra givares insignaler till digital kod, och styr ut signaler på controllerns utgångar i enlighet med den mjukvara (program) som skapats.
  • Kablage mellan controllerns utgångar och de verkställande organen, såsom hydraulventiler och pumpar.
  • Enheter, såsom displayer, som kan visa aktuell status, och där ny information kan hämtas och lämnas.

Hydraulik finns överallt

Se vår film

Ring oss!

Paul Sundh
Applikationsingenjör
0702-111296
paul.sundh@hydx.se

Hydraulic is everywhere

Nyfiken på hydraulik? Se vår film så visar vi vilka möjligheter som finns.

Om vi kan komma in tidigt i processen och påverka maskinens förmågor, så blir resultatet det bästa.

Per Willberg,
försäljningsingenjör Göteborg

Vill du veta mer?

Kontakta oss