Stort erkännande för HydX - har klarat BV Mode II Certifiering

| Return |

image001

2019-05-27

 

För oss på HydX är kvalitet ett otroligt viktigt ledord. 

Därför är vi väldigt stolta över att vi har klarat av vår BV Mode II certifiering. 

Mode II är ett erkännande att vårt ledningssystem och företag lever upp till marinkraven hos BUREAU VERITAS. 

– BUREAU VERITAS är det klassningssällskap som är mest framträdande inom det marina klassningsområdet. Det är ett stort erkännande och BV är en tungviktare med en stolt historia. Det grundades redan 1828 i Antwerpen för att några år senare flytta sitt huvudkontor till Paris, berättar vår Production och Logistics Manager Mattias Salomonsson. 

– Det är en bekräftelse på var vi står och det är väldigt viktigt för oss att synas i det sammanhanget. 

Känner stolthet över erkännandet 

Certifikatet utfärdas för att visa att Bureau Veritas Marine & Offshore har utfört en tillfredsställande bedömning, i enlighet med kraven i NR320, av vår tillverkningsanläggning och tillhörande kvalitetsprocedurer relaterade till scoopet i certifikatet. 

Granskningen av våra processer kopplade till primärt produktion, leverans och testning verifierar: 

• hantering av typgodkännande och / eller fall till fall designbedömning 

• kvalificering av speciella tillverkningsprocesse

• Utbildning och kvalificering av operatörer som montörer, icke-destruktiva testoperatörer 

• inköp av komponenter som är föremål för certifieringskrav 

• spårbarhet av produkter 

• Undersökning och provning, inklusive kalibrering av testutrustning, provtagning och spårbarhet 

• hantering av produkter som inte överensstämmer med ställda krav 

• hantering av klagomål 

– Vi är stolta över erkännandet som är kopplat till vår produktion det sätter stämpeln på att vi kan hantera leveranser till marin och offshore branschen med deras högt ställda krav, säger Mattias Salomonsson. 

– BUEREAU VERITAS har säkrat mer än bara produktionen, de har tittat på hela anläggningen i Ystad och vi känner stolthet över att få ett kvitto på det jobb som vi lägger ner och den kvalité som vi på HydX håller. 

 Certifieringen innebär även att vi på HydX är numera är listade och sökbara på Veristar.com samt BV’s Approval Explorer som en godkänd marinleverantör med den breda beskrivningen ”Manufacturing of hydraulic and lubrication units”. 

Arkiv

Om Hydraulikbloggen

Här delar vi med oss av fakta och historier från hydraulikens magiska värld. Läs och inspireras!

Har du frågor och funderingar? Hör av dig till oss:

+46 411-557180
info@hydx.se

Hydraulics is everywhere

På åkern, i skogen, i hamnen, på havet - hydraulik finns överallt. På Hyd-X hittar du specialister på alla dessa tillämpningar. Vi väljer de bästa hydrauliska och elektroniska komponenterna och skapar system där helheten är större än summan av delarna.

Fler klipp hittar du på HydX Play.

Vill du veta mer?

Kontakta oss