KVALITET & MILJÖ

Vi förstår att du som maskinbyggare och entreprenör har mycket på ditt bord. Det gäller för dig att inte bara att hitta en god komponentleverantör, utan också en systemleverantör – en som förstår din maskin, vikten av hög kvalitet och att leveranserna ska komma i tid. En optimal leverantör är den som kan ta ett helhetsansvar och vara ett viktigt stöd och bollplank i frågor om kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet. Det kan HydX göra.

HydX är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001, de två internationella standarderna för kvalitet respektive miljö. Men vi nöjer oss inte där. Vi arbetar med ett systematisk kvalitets- och miljöarbete som är en direkt del av vår affärsplan och strategi, och där ständiga förbättringar är en drivkraft. Vi har även bred erfarenhet av marinklassning samt maskinsäkerhet.Kopplat till MPS-produktportföljen har vi även kunskap om UL- och CSA-godkännande för den amerikanska och kanadensiska marknaden.

Det här kan du förvänta dig gällande kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet i ett samarbete med oss:

  • En komplett partner med applikationskännedom och maskinförståelse.
  • Pålitlighet med ledande fabrikat och hög kompetens.
  • Tillgänglighet och bred kompetens med högt kundfokus.
  • Säkerhet genom maskindirektiv, maskinsäkerhet och marinklassning.
  • Hög prestanda genom effektiva processer och logistiklösningar, korrekt dimensionering, styrsystem och konceptet Smart HydrauliX.
  • Deltagande i hela livscykeln med ett långsiktighetstänk, energioptimering och samhällsansvar.

Miljö- och kvalitetspolicy

HydX ska uppfylla de krav som våra kunder ställer och tillsammans med strategiskt valda samarbetspartners vara den mest kompetenta leverantören av funktionslösningar inom hydraulik- & oljesmörjsystem med minsta möjliga miljöpåverkan.

Verksamheten ska sträva efter resurssnåla produkter och tjänster genom att förebygga problem och genom kompetenta medarbetare systematiskt förbättra produkter och arbetssätt.

HydX betraktar samhällets krav enligt lagstiftningen som minimikrav och ser miljöarbetet som en förutsättning för att kunna nå uppsatta verksamhetsmål.

Miljö-& Kvalitetspolicyn omfattar hela bolagets verksamhet. Hit räknas såväl administration, försäljning, konstruktion, montering och underhåll som ny- och ombyggnadsprojekt, oavsett om verksamheten bedrivs av egen personal, inhyrda entreprenörer, leverantörer, kunder eller samarbetspartners.

2019-06-17

Mikael Andersson
VD

 

Ring oss!

Mattias Salomonsson
Logistik- & produktionschef
0411-558195
0767-724575
Mattias.salomonsson@hydx.se

Blogg

Välkommen till Hydraulikbloggen!
På bloggen kan du läsa och inspireras av fakta och historier ur hydraulikens magiska värld.

VI FÖRSTÅR HELHETEN I BEGREPPET KVALITET OCH TAR ANSVAR FÖR HELA LÖSNINGEN

Mattias Salomonsson,
Logistik & produktionschef

Vill du veta mer?

Kontakta oss