SLEEP WELL AT NIGHT

HYDRAULIK ÄR BÄST NÄR DET GÄLLER

När vi pratar om industriell hydraulik, så menar vi industriella applikationer i vilka det ofta är stora krafter inblandade. En industriell applikation kan vara en pappersmaskin eller ett ångkraftverk bestående av ett antal olika funktioner. Dessa applikationer är alltid stationära och har kontinuerlig drift, det vill säga; de arbetar dygnet runt. Våra systemingenjörer konstruerar hydrauliksystemet så att applikationen får önskad kraft, precision och rörelsehastighet och ofta integreras hydrauliksystemet med kundens övergripande styrsystem.

HydX skräddarsyr och levererar så kallad ”turn key” eller ”plug and play-lösningar”, det vill säga kompletta hydraulsystem inklusive styrsystem för applikationer som lyftkranar, processventiler (gasventiler, ångventiler, vattenventiler) för kraftverk, lastbryggor för båt och flyg, pressar samt till förpackningsindustrin.

HYDX INDUSTRIELLA SYSTEM BESTÅR AV

  • Kostnadseffektiva systemlösningar grundade på erfarenheten av tusentals systemleveranser för en mängd olika industriella maskiner och utrustningar.
  • Ingående komponenter från världsledande, globala tillverkare.
  • Signifikativ kompetens och erfarenhet av både hydraulik och styrsystem i kombination.
  • Ingenjörskunnande och teknikpassion.

SPECIALANPASSAD HELHETSLÖSNING SOM MÖTER DINA KRAV OCH ÖNSKEMÅL

Hos HydX skräddarsys i stort sett alla industriella hydrauliksystem. Eftersom vi till största delen arbetar med serieleveranser, så konstruerar vi ofta våra hydraulaggregat med ett modultänk i grunden. Detta innebär att vi kan hantera varianter på ett kostnadseffektivt sätt, minska antalet reservdelar och därmed möta kraven på ett konkurrenskraftigt vis.

DET HÄR KAN HYDX INDUSTRIELLA APPLIKATIONER KUNDANPASSA OCH OPTIMERA KRING

PROVKÖRNING & UPPSTART 
för att förenkla provkörnings- och uppstartsprocesser och säkerställa maskinfunktionen.
DRIFTCYKEL OCH FUNKTION 
för att optimera systemet efter kundens verkliga behov.
DRIFTSMILJÖN 
det vill säga omgivningstemperatur, luftfuktighet, höjd över havet, marin miljö, osv.
PLATS OCH UTRYMME 
för att, med bibehållen servicevänlighet, anpassa det tillgängliga utrymmet.
INTEGRATION
för att anpassa gränssnittet (till exempel övergripande styrsystem, luft-, vatten- och strömförsörjning) mot slutkundens övriga system.
PROJEKTSPECIFIKA KRAV OCH LOKALA REGELVERK 
för att möta krav på exempelvis certifikat och önskemål om fabrikat och standarder.
SERVICE 
för att göra det lätt att serva och underhålla systemen med syftet att minimera driftstopp.

VI ÄLSKAR TUFFA UTMANINGAR – UTMANA OSS

HydX är ett hydraulikföretag med hög automationskompetens. Här skiljer vi oss åt från många av våra branschkollegor. Våra erfarna och kompetenta systemingenjörer är vana vid att möta de många gånger tuffa utmaningar som våra kunder ställer oss inför. Dessutom finns en lång och gedigen erfarenhet inom styrsystem och radiostyrningar i samverkan med hydrauliska systemkonstruktioner. Kombinationen av de tre; hög automationskompetens, vass konstruktionsavdelning och lång systemkonstruktionserfarenhet är grunden till vår och våra kunders framgång och positiva utveckling.

HydX har en bred kompetensbas med medarbetare som kan styrsystem, automation, mekanisk konstruktion, hydraulisk systemkonstruktion, logistik- och produktionsplanering. Vi är också breda rent tekniskt och kan också stötta upp med analyser och underlag bland annat genom simuleringar för hydraulaggregat och ventilblock. Det är ingen tillfällighet att vi sedan många år är leverantör av hydrauliksystemen som försörjer de hydrostatiska lagren till världens största spegelteleskop.

vi fixar också SÄRSKILT TUFFA UTMANINGAR

JORDBÄVNINGSSIMULERING
Simulering (enligt Richterskalan) av skakningar som uppstår vid en jordbävning.
TEMPERATURSIMULERING
Identifierar var temperaturstegringar uppstår i hydraulsystemet och vid vilken temperatur (i grader Celcius).
CFD-SIMULERING (COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS)
Simulerar och analyserar flödesströmmarna i hydraulsystemet.
TRYCKFALLSSIMULERING
Simulerar var någonstans i systemkretsen tryckfallen uppstår och hur stora de är.

Ring oss!

Viktor Johansson
Försäljningsingenjör
0411 - 21 10 95
072- 402 13 50
viktor.johansson@hydx.se

Hydraulic is everywhere

Nyfiken på hydraulik? Se vår film så visar vi vilka möjligheter som finns.

Att optimera både prestanda och pris kräver sina skills.

Erik Larsen,
försäljningsingenjör Ystad

Vill du veta mer?

Kontakta oss