SLEEP WELL AT NIGHT

HYDRAULIIKKA ON VOITTAJAN VALINTA KOVIIN PAIKKOIHIN

Kun puhutaan teollisuushydrauliikasta, tarkoitetaan teollisia sovelluksia, joihin usein liittyy isoja voimia. Esimerkkejä teollisista sovelluksista ovat vaikkapa paperikone tai höyryvoimala lukuisine eri toimintoineen. Teolliset sovellukset ovat kiinteitä ja jatkuvassa, yleensä ympärivuorokautisessa käytössä. Kun järjestelmäinsinöörimme suunnittelevat hydrauliikkajärjestelmiä, lähtökohtana on vaadittu teho, tarkkuus ja liikenopeus. Usein hydraulijärjestelmä integroidaan asiakkaan ylempitasoiseen ohjausjärjestelmään.

HydX räätälöi ja toimittaa avaimet käteen -periaatteella hydrauliikan kokonaisjärjestelmiä, mukaan lukien ohjausjärjestelmät, esimerkiksi seuraavanlaisiin sovelluksiin: nosturit, voimaloiden prosessiventtiilit (kaasuventtiilit, höyryventtiilit, vesiventtiilit), laivojen ja lentokoneiden matkustajasillat ja lastauslaiturit ja pakkausteollisuuden puristimet.

HYDX-TEOLLISUUSJÄRJESTELMIEN AINEKSET

  • Kustannustehokkaat järjestelmäratkaisut, joiden perustana on kokemus tuhansista järjestelmätoimituksista erilaisiin teollisuuskoneisiin ja -laitteisiin.
  • Komponentit maailman johtavilta valmistajilta.
  • Syvää osaamista ja kokemusta sekä hydrauliikan että ohjaukset käsittävistä kokonaisjärjestelmistä.
  • Insinööritaitoa ja intohimoa tekniikkaan.

TARPEITASI JA TOIVEITASI VASTAAVAT RÄÄTÄLÖIDYT KOKONAISRATKAISUT

Lähes kaikki HydX:n teolliset hydrauliikkajärjestelmät räätälöidään kulloisenkin tarpeen mukaan. Koska kyse on useimmiten sarjatoimituksista, koneikot suunnitellaan usein modulaarisiksi. Näin erilaiset laitevariantit pystytään tuottamaan kustannustehokkaasti, varaosia tarvitaan vähemmän ja asiakkaan vaatimukset täyttyvät kilpailukykyisesti.

HYDX:N TEOLLISUUSSOVELLUSTEN ASIAKASRÄÄTÄLÖINNIN JA OPTIMOINNIN PERUSTEET

KOEKÄYTÖT & KÄYTTÖÖNOTTO 
Selkeät koekäytöt ja käyttöönottoprosessit koneiden toimivuuden varmistamiseksi.
KÄYTTÖJAKSOT JA TOIMINNALLISUUDET 
Järjestelmä optimoidaan asiakkaan todellisten tarpeiden mukaisesti.
KÄYTTÖYMPÄRISTÖ 
Ympäristön lämpötila, ilmankosteus, korkeus merenpinnasta, merelliset ympäristöt jne.
SIJAINTI JA TILAT 
Laitteet sovitetaan käytettävissä oleviin tiloihin, kuitenkin niin että kunnossapidettävyys on mahdollisimman hyvä.
INTEGROINNIT
Rajapinnat ja liitännät (esim. ylempään ohjausjärjestelmään, ilman-, veden- ja virransyöttöön) sovitetaan loppuasiakkaan muihin järjestelmiin.
PROJEKTIKOHTAISET VAATIMUKSET JA PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET 
Esimerkiksi sertifiointivaatimuksia sekä valmistajaa ja standardeja koskevia toivomuksia noudatetaan asianmukaisesti.
PALVELUT 
Taataan järjestelmän helppohoitoisuus ja kunnossapidettävyys ja minimoidaan käyttökatkokset.

TYKKÄÄMME KOVISTA HAASTEISTA – HAASTA SINÄKIN MEIDÄT

HydX on hydrauliikkayritys, jolla on myös kovatasoista automaatio-osaamista. Tämä erottaa meidät monista kilpailijoistamme. Kokeneet ja ammattitaitoiset järjestelmäinsinöörimme ovat tottuneet usein koviinkin haasteisiin, joita asiakkaat meille asettavat. Meillä on pitkäaikaista kokemusta myös hydrauliikkajärjestelmiin liittyvistä ohjausjärjestelmistä ja radio-ohjauksista. Nämä kolme yhdessä – tasokas automaatio-osaaminen, terävä oma suunnittelu ja pitkäaikainen kokemus järjestelmätoimituksista – laskevat vankan perustan omalle ja asiakkaidemme menestykselle.

HydX:n laaja osaamispohja syntyy henkilöstöstä, joka hallitsee niin ohjausjärjestelmät, automaation, mekaaniset rakenteet, hydrauliikkajärjestelmät, logistiikan kuin tuotannonsuunnittelun. Myös tekniset valmiutemme ovat laaja-alaisia, ja niitä tukevat koneikkojen ja venttiililohkojen simuloinneilla saatava analyysit ja muut tiedot. Ei ole sattumaa, että referensseihimme on kuulunut jo vuosia maailman isoimman peiliteleskoopin hydrostaattisen laakeroinnin hydrauliikkajärjestelmä.

VAIKEA HAASTE? ONNISTUU MEILLÄ

MAANJÄRISTYSTEN SIMULOINNIT
Richter-asteikkoa noudattavalla simuloinnilla pystytään tuottamaan maanjäristystä vastaavaa vavahtelua.
LÄMPÖTILASIMULOINNIT
Tunnistetaan eri puolilla hydrauliikkajärjestelmää syntyvät kohonneet lämpötilat ja mitataan niiden suuruus.
VIRTAUSSIMULOINTI (CFD-LASKENTA)
Virtauslaskennan menetelmillä simuloidaan ja analysoidaan hydrauliikkajärjestelmän nestevirtauksia.
PAINEENLASKUSIMULOINNIT
Simuloidaan järjestelmässä syntyvien paineen alenemien sijaintia ja suuruutta.

SOITA MEILLE!

Viktor Johansson
Asiakaspäällikkö
0411 - 21 10 95
072- 402 13 50
viktor.johansson@hydx.se

HYDRAULICS IS EVERYWHERE

Kiinnostaako hydrauliikka? Videomme esittelee sen monipuolisia käyttömahdollisuuksia.

SEKÄ SUORITUSKYVYN ETTÄ HINNAN OPTIMOINTI VAATII OMAN TAITONSA.

Erik Larsen,
myynti-insinööri, Ystad

Vill du veta mer?

Kontakta oss