LÅT OSS PRESENTERA
SMART HYDRAULIX

Vi presenterar Smart HydrauliX – ett sätt att optimera och effektivisera inte bara din maskins funktioner, utan även hur du styr och integrerar den. Vi analyserar hela vägen från inköp, utveckling och integration till service, säkerhet och support. Med Smart HydrauliX får du en genomgång av ditt system med förslag på förbättringar både när det gäller funktion och integration. Det ger dig inte bara bättre kontroll över dina kostnader, utan även ett innovativt och attraktivt produktutbud.

HydX är ett av Nordens mest konkurrenskraftiga och innovativa hydraulikföretag, efterfrågat av företag över hela världen. På HydX möter du människor som är specialister på hydrauliksystem, styrsystem och radiostyrning. Här förenas stort kunnande inom konstruktion och produktion, med långsiktighet och ett starkt helhetsåtagande. Smart HydrauliX ger dig en unik möjlighet att dra nytta av HydX erfarenhet för att optimera både din maskin och delar av din verksamhet.

SMART HYDRAULIX FÖRSTUDIE – BÖRJAN PÅ NÅGOT STORT

Smart HydrauliX innebär att HydX effektiviserar din maskinfunktion eller de delsystem du tycker är relevanta. För att visa på fördelarna med Smart HydrauliX i just din verksamhet erbjuder vi dig att göra en avgränsad förstudie. Genom förstudien kan du med en mindre insats bedöma möjligheterna med Smart HydrauliX-konceptet på din egen hemmaplan, samtidigt som du får förslag på vilken sorts förbättringar och effektiviseringar Smart HydrauliX kan tillföra dina system. Tillsammans bestämmer vi hur omfattande en sådan förstudie ska vara.

1. OMFÅNG

Här bestämmer vi vad analysen ska omfatta. Tillsammans med er väljer vi en delfunktion av en maskin eller kanske en hel maskin. Vi har naturligtvis, innan uppdraget tar sin början, tecknat ett ömsesidigt sekretessavtal.

2. NYCKELPERSONER

Här diskuterar vi vilka nyckelpersoner som bör vara med från er och från HydX. Beroende på omfånget kan alternativet vara att HydX projektgrupp får tillgång till att ställa frågor till de medarbetare som blir berörda.  För tekniklösningar & produktutveckling kan det vara konstruktörer, servicepersonal eller marknadsfolk. För integration är det bra att ha med sig montörer och produktionspersonal. För logistiklösningar kan det gälla medarbetare inom funktionerna inköp och lager m.fl. Det kan alltså involvera människor i hela er organisation. Även från HydX sida kan rollerna skifta, men ansvarig säljare är alltid med i hela processen.

3. ARBETSGRUPP

Här utser vi en intern arbetsgrupp som kommer att jobba tillsammans med de av er utsedda nyckelpersonerna.

4. WORKSHOP

Här leder HydX projektledare effektiva workshops kring de analysområden som beslutades under första punkten ”Omfång”.

5. ANALYS

Här samlar vi allt material vi fått fram via workshops och diskussioner. Med detta som underlag arbetar vi fram förslag till åtgärder. Resultatet blir konkreta förslag som genererar till exempel kostnadsbesparingar i form av tidsvinster i en eller flera led i er interna värdekedja, kostnadseffektivare hydraul- och styrsystem med t.ex. färre komponenter, ny teknik. Allt med syftet att skapa en konkurrenskraftigare maskin/produkt.

6. PRESENTATION

Här kommer vi till er och presenterar resultatet och diskuterar nästa steg i projektet.

ANALYS AV FYRA OMRÅDEN

OPTIMERING

Via en förstudie gör vi en översyn av dina produkters design, konstruktion och funktionalitet, med avseende på hydraulik och styrsystem. Vi tittar också på delkomponenter, leverantörer, relation till annan teknik, kostnader, energiförbrukning och säkerhet. Förstudien visar var du kan genomföra förändringar för att bli mer effektiv, såväl i ett inledande skede som över tid.

TEKNIK

Du får förslag på hur du kan förbättra dina befintliga applikationer och system, men också idéer och lösningar för olika sorters övervakning, eller fjärrstyrning av komponenter och maskiner. Det kan också vara lösningar av konceptuell och banbrytande karaktär, som produktlinjer med nya lösningar för energieffektivisering och miljö.

SÄKERHET

HydX har lång branscherfarenhet och god insyn i olika organisationers regelverk och föreskrifter, inte minst genom våra mångåriga samarbeten med branschens komponenttillverkare samt de flesta certifieringsorgan. Som en del av Smart HydrauliX kan vi vara ett stöd i din certifieringsprocess.

INTEGRERING

Du får förslag på förändringar avseende integration av hydraulik- och styrsystem. Vi tittar även på hur vi kan konstruera för enklaste möjliga testkörning, service och underhåll. Du drar maximal nytta av samspelet mellan elektronik och hydraulik och får möjlighet att erbjuda dina kunder tekniska förbättringar, nya funktioner och banbrytande produkter.

Ring oss!

Henrik Pålsson
Försäljningschef
0722-257303
henrik.palsson@hydx.se

Hydraulic is everywhere

Nyfiken på hydraulik? Se vår film så visar vi vilka möjligheter som finns.

Att optimera både prestanda och pris kräver sina skills.

Erik Larsen,
försäljningsingenjör HydX Ystad

Vill du veta mer?

Kontakta oss