SAAMMEKO ESITELLÄ: SMART HYDRAULIX

HydX:n palvelukonsepti Smart HydrauliX on älykäs tapa optimoida ja tehostaa koneiden toimintojen lisäksi myös niiden ohjausta ja integrointia. Analysoimme koko toimintoketjun hankinnasta, tuotekehityksestä ja järjestelmäintegroinnista palveluihin, turvallisuuteen ja tuotetukeen. Smart HydrauliX läpivalaisee järjestelmäsi ja nostaa esiin parannuskohteita sekä toiminnoissa että integroinnissa. Kustannukset pysyvät tarkemmin hallinnassa, ja saat käyttöösi lisävoimaa innovointiin ja tuotetarjonnan kehittämiseen.

HydX on Pohjoismaiden kilpailukykyisimpiä ja innovatiivisimpia hydrauliikkayrityksiä, jonka vahvaa tarjontaa hyödyntää laaja kansainvälinen asiakaskunta. HydX:llä sinua palvelevat henkilökohtaisesti osaavat hydrauliikan, ohjausjärjestelmien ja radio-ohjauksen asiantuntijat. Meillä vankka kokemus tuotesuunnittelusta ja tuotannosta yhdistyy pitkäjänteiseen kokonaisnäkemykseen. Hyödynnä Smart HydrauliX -konseptin mahdollisuudet ja HydX:n ammattilaisten vankka osaaminen oman koneesi ja sovelluksesi optimoinnissa.

SMART HYDRAULIX -ESISELVITYS – ALOITA MATKA KOHTI HUIPPUTULOKSIA

Smart HydrauliX -konseptissa HydX tehostaa sinulle olennaisia konetoimintoja tai osajärjestelmiä. Kartoitamme Smart HydrauliXin edut räätälöidysti juuri sinun sovelluksessasi tekemällä etukäteen rajatun esiselvityksen. Esiselvityksen perusteella pystyt kohtuullisen pienellä panostuksella itse arvioimaan Smart HydrauliX -konseptin mahdollisuudet omassa tuotannossasi. Laadimme selkeän esityksen parannuksista ja tehostustoimenpiteistä, joita Smart HydrauliX juuri sinun järjestelmällesi tarjoaa. Voit itse määritellä yhteistyössä kanssamme, miten laaja esiselvityksestä tehdään.

Smart HydrauliX -prosessi

1. TOIMEKSIANNON MÄÄRITTELY

Tässä vaiheessa päätetään, mitä analyysiin sisällytetään. Valitsemme yhteistyössä kanssasi tarkasteltavan toiminnon tai koko koneen. Ennen työn aloittamista allekirjoitetaan tietenkin molemminpuolinen salassapitosopimus.

2. AVAINHENKILÖT

Tässä kohtaa valitaan molemmin puolin projektin avainhenkilöt. Projektin laajuudesta riippuen yksi vaihtoehto voi olla, että HydX:n projektiryhmä haastattelee tarpeelliset henkilöt.  Teknisten ratkaisujen ja tuotekehityksen osalta mukaan tarvitaan ehkä suunnittelijoita, huoltohenkilöstöä tai myyntipuolen edustajia. Integraation osalta mukana olisi hyvä olla asentajia ja tuotannon edustajia. Logistiikkaratkaisuihin tarvitaan mahdollisesti osto- ja varastopuolen panosta. Mukana saattaa siis olla väkeä hyvinkin laajasti koko organisaatiostanne. Myös HydX:n osalta osallistujat voivat vaihdella, mutta vastaava myyjä on aina mukana koko prosessin läpi.

3. TYÖRYHMÄ

Tässä vaiheessa HydX kokoaa oman työryhmänsä, joka tekee yhteistyötä asiakkaan valitsemien avainhenkilöiden kanssa.

4. TYÖPAJAT

Toimeksiannon määrittelyvaiheessa tarkasteltavaksi valittuja osa-alueita työstetään HydX:n projektipäällikön johdolla tehokkaiden työpajojen muodossa.

5. ANALYYSI

Teemme yhteenvedon työpajoissa ja muiden keskustelujen kautta kertyneestä materiaalista. Laadimme yhteenvedon pohjalta ehdotuksen jatkotoimenpiteistä. Suositukset ovat konkreettisia toimenpiteitä, joilla saadaan vaikkapa kustannussäästöjä esimerkiksi lyhentämällä jaksoaikoja arvoketjun eri vaiheissa tai parantamalla hydrauli- ja ohjausjärjestelmien kustannustehokkuutta karsimalla turhia komponentteja tai hyödyntämällä uutta tekniikkaa. Kaiken läpäisevä tavoite on koneen tai tuotteen kilpailukyvyn parantaminen.

6. TULOSTEN ESITTELY

Tulemme henkilökohtaisesti esittelemään tulokset ja keskustelemaan jatkotoimenpiteistä.

OPTIMOINTI

Esiselvityksessä kartoitamme aluksi tuotteesi suunnittelun, rakenteen ja toiminnot hydrauliikan ja ohjausjärjestelmien näkökulmasta. Otamme huomioon myös komponentit, toimittajat, liitännät muihin teknisiin järjestelmiin, kustannukset, energiankulutuksen ja turvallisuuden. Esiselvitys osoittaa, miten rakenteita voitaisiin muuttaa kokonaisuuden tehostamiseksi niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

TEKNIIKKA

Saat meiltä muutosehdotuksen, jonka toimenpiteillä nykyisiä sovelluksia ja järjestelmiä voidaan tehostaa. Lisäksi tarjoamme ideoita ja ratkaisuja esimerkiksi komponenttien ja koneiden valvontaan ja kauko-ohjaukseen. Pystymme esittämään myös aivan uusia konseptiluonteisia ratkaisuja, esimerkiksi entistä energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä tuotelinjoja.

TURVALLISUUS

HydX on tehnyt jo pitkään yhteistyötä komponenttitoimittajien ja sertifiointilaitosten kanssa. Tämän ansiosta meille on kertynyt vankka kokemus ja asiantuntemus eri alojen säännöistä ja määräyksistä. Niinpä Smart HydrauliX -konsepti voi tukea myös tuotteesi sertifiointiprosessia.

INTEGROINTI

Muutosehdotuksemme sisältää hydrauliikka- ja ohjausjärjestelmien integrointiratkaisut. Pyrimme myös mahdollisimman yksinkertaisiin testaus-, huolto- ja kunnossapitojärjestelyihin. Etunasi on tiiviisti yhteistyötä tekevä elektroniikka- ja hydrauliikka-ammattilaisten tiimi. Näin pystyt tarjoamaan omille asiakkaillesi teknisiä parannuksia, uusia toimintoja ja uraa uurtavia tuotteita.

SOITA MEILLE!

Henrik Pålsson
Myyntipäällikkö
0722-257303
henrik.palsson@hydx.se

HYDRAULICS IS EVERYWHERE

Kiinnostaako hydrauliikka? Videomme esittelee sen monipuolisia käyttömahdollisuuksia.

MEILLÄ ON AIVAN MAHTAVA PORUKKA, KAIKISSA TEHTÄVISSÄ PÄTEVIÄ IHMISIÄ, JOTKA PALAVAT YRITYKSELLE, ASIAKKAIDEN MENESTYKSELLE JA TEKNIIKALLE.

Henrik Pålsson,
myyntijohtaja, komponenttijärjestelmät

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ?

OTA YHTEYTTÄ