BESÖKSPOLICY FÖR GÄSTER TILL HYDX AB

Kära gäster,
Med anledning av risken för spridning av Covid-19 (coronavirus) har HydX AB antagit en besökspolicy för gäster i våra lokaler. Vi värnar om våra anställdas och gästers hälsa och säkerhet och ber dig som besöker oss att respektera policyn.

HydX AB avböjer dessvärre besök av gäster som de senaste 14 dagarna;

  • Vistats i, eller rest genom länder eller regioner som UD bedömer som riskområden, t.ex Kina, Hongkong, Italien, Iran, Sydkorea, Österrike (Tyrolen).
  • Har varit i kontakt med personer som vistats i, eller rest genom länder eller regioner som UD bedömer som riskområden, t.ex Kina, Hongkong, Italien, Iran, Sydkorea, Österrike (Tyrolen).
  • Upplever eller, de senaste 14 dagarna har upplevt, influensa- eller förkylningssymptom såsom feber, hosta eller andningsbesvär.

Om du omfattas av någon av ovanstående punkter ber vi dig att höra av dig till oss på HydX AB, så att vi, om möjligt, kan ordna digitala mötesalternativ. Kontakta din ordinarie kontaktperson alternativt info@hydx.se eller 0411-557180

Tack för din förståelse och ditt samarbete!
HydX AB

Ring oss!

Mikael Andersson
VD
0411-557184
0722-257304
mikael.andersson@hydx.se

Hydraulic is everywhere

Nyfiken på hydraulik? Se vår film så visar vi vilka möjligheter som finns.

IDAG ÄR VI ETT AV NORDENS MEST KONKURRENSKRAFTIGA OCH INNOVATIVA HYDRAULIKFÖRETAG, EFTERFRÅGAT AV FÖRETAG VÄRLDEN ÖVER.

Mikael Andersson, CEO HydX

Vill du veta mer?

Kontakta oss