HYDX ÄR EN DEL AV
VOLITO AUTOMATION

Om du handplockar Nordens klokaste entreprenörer inom industriell automation till en och samma koncern. Och låter dem driva och utveckla gruppens olika verksamheter så som de finner bäst. Då får du en sammanslutning av individuellt starka företag, alla med stora ambitioner, höga mål och en unik förståelse för sina kunder. Så enkel är idén bakom Volito Automation.

OEM & MRO

Sedan starten år 2010 förvärvar och startar Volito Automation företag inom industriell automation. Under år 2015 inledde Volito Automation en omorganisation till två affärssegment, OEM (Original Equipment Manufacturer) och MRO (Maintenance Repair and Operations) med syftet att nå effektivare resursfördelning och större utvecklingsmöjligheter. OEM-segmentet består av HydX och Hydro Swede som fusionerats under det gemensamma namnet HydX. MRO-segmentet innefattar HydSupply, Hydratech och PF Hydraulik, som slagits samman under namnet HydSupply samt av HINDAB som förvärvades i november 2016.

LåNGSIKTIGHET, KVALITET & BRA RELATIONER

Volito Automation befinner sig nu i en stark tillväxtfas och är redo för vidare expansion. Idag består gruppen av fem företag med etableringar i Sverige, Norge och Finland. Koncernen är byggd underifrån med utgångspunkt i sådant som är självklart när man frågar kunderna vad de vill ha; de bästa lösningarna, stort engagemang, bra service, insikt i kundens utmaningar, flexibilitet och snabba beslut. Med omsorg väljs partners, delägare och entreprenörer som ser vikten av sådana kvaliteter, som delar värderingarna om långsiktighet, kvalitet och bra relationer, och som är redo att starta och utveckla det bästa företag de någonsin arbetat på. Det är vår övertygelse att människor driver företag, inte tvärtom. Därför är medarbetarna i våra dotterföretag Nordens mest erfarna och erkänt skickligaste inom sina områden.

Volito Automations dotterföretag är alla lokalt rotade, med egna medarbetare, kunder, affärsidéer, specialistkunnande och resultaträkningar. Inom gruppen samarbetar och stödjer företagen varandra, såväl i dagliga projekt som i det långsiktiga strategiarbetet.

Ring oss!

Henrik Pålsson
Försäljningschef
0722-257303
henrik.palsson@hydx.se

Hydraulic is everywhere

Nyfiken på hydraulik? Se vår film så visar vi vilka möjligheter som finns.

IDAG ÄR VI ETT AV NORDENS MEST KONKURRENSKRAFTIGA OCH INNOVATIVA HYDRAULIKFÖRETAG, EFTERFRÅGAT AV FÖRETAG VÄRLDEN ÖVER.

Mikael Andersson, CEO HydX

Vill du veta mer?

Kontakta oss