HydX

Certifiering

Kraven på marina applikationer är stora dels pga den påfrestande miljön men även eftersom funktionerna ofta är på en kritisk nivå. Att kunna tolka och förstå olika certifieringsorgans kriterier är något vi har stor erfarenhet av. Vi har samarbetat med de flesta större aktörerna.