HYDX – SEKÄ ÄLYÄ 
ETTÄ LIHAKSIA

Otsikko on suoraan myynti-insinööriemme suusta. Meiltä saat hydrauliikan, ohjausjärjestelmät ja radio-ohjaukset yhdeltä ja samalta kumppanilta, joka tuntee koneesi kokonaisuutena. Lähes kaikissa HydX:n sovelluksissa, niin liikkuvassa kalustossa, merellä kuin teollisuudessa, on nykyisin jonkinlaisia ohjausjärjestelmiä.

Koneen suorituskyvyn kokonaisvaltainen optimointi vaatii tänä päivänä ohjausjärjestelmää. Ennen elektroniikan valta-aikaa ohjausjärjestelmä oli käytännössä koneen käyttäjä. Käyttäjä havainnoi koneen toimintaa kuulo- ja näköhavaintojen ja ohjaustuntuman kautta ja ohjasi sitten konetta niiden perusteella. Nykyisin tietokone ottaa vastaan sille ohjatut signaalit, joiden perusteella se säätää ja optimoi kriittisiä toimintoja – paljon ihmisen aivoja nopeammin ja tehokkaammin. Ohjausjärjestelmä on elintärkeä väline, joka muuttaa käyttäjän päätökset koneen säädöiksi.

HydX:n insinöörit puhuvat ohjausjärjestelmästä tai elektroniikasta aivoina, jonne ohjelmoidaan se, miten koneen halutaan toimivan. Ohjausjärjestelmällä säädetään koneen toimintoja, ja siihen liittyy myös koneen ja ihmisen rajapinta. Käyttöliittymiä voivat olla koneen suoritusarvoja havainnollistava näyttö, ohjaussauvat tai muu vastaava laite. ”Keskushermostoon” kuuluvat myös painetta, lämpötilaa, virtausta ja muita suoritusarvoja ilmaisevat mittarit. Aivot puolestaan ohjaavat lihaksia, joita ovat erilaiset hydraulikomponentit: pumput, venttiilit, moottorit ja sylinterit. Nämä komponentit käytännössä tekevät sen työn, johon kone on tarkoitettu. Sovelluksen ”verenkierron” muodostavat letkut ja liittimet, jotka kuljettavat hydraulinesteen tarvittaville osille.

KOKONAISJÄRJESTELMÄ

HydX:llä on hydrauliikan ohella laajaa osaamista muistakin konejärjestelmistä, kuten ohjausjärjestelmistä ja radio-ohjauksista. Kun suunnittelemme järjestelmää esimerkiksi liikkuvaan kalustoon, kiinnitämme paljon huomiota itse konetoiminnon optimoinnin lisäksi myös koneen helppokäyttöisyyteen, huollettavuuteen ja vianhaun helppouteen. Paras tulos saadaan ottamalla meidät mukaan prosessiin mahdollisimman varhain, jolloin pystymme vaikuttamaan koneen suorituskykyyn.

HYDX ON TÄTÄKIN. 

  • Sovellusosaamista (koko koneen toimintojen tuntemus).
  • Ohjausjärjestelmien suunnitteluosaamista yhdistettynä vankkaan hydrauliikkaosaamiseen.
  • Tietämystä ”aivojen” ja ”lihasten” tehokkaasta yhteistyöstä.
  • Omaa ohjelmistonkehitys- ja ohjelmointiosaamista.
  • Tarvittaessa myös teknistä tukea.

OHJAUSJÄRJESTELMÄÄN KUULUVAT SEURAAVAT OSAT

  • Ohjaussauva tai painikkeita, joilla käyttäjän päätökset muutetaan sähköisiksi signaaleiksi.
  • Kaapeloinnit, joilla ohjaussauva tai painikkeet yhdistetään järjestelmän ”aivoihin” eli säätimenä toimivalle tietokoneelle.
  • Säädin muuttaa ohjaussauvan ja muiden ohjauslaitteiden signaalit digitaaliseksi koodiksi ja lähettää signaalit eteenpäin lähtöporttiensa kautta ohjelmoidulla tavalla.
  • Kaapeloinnit säätimen lähtöporteilta toimilaitteille, esimerkiksi hydrauliventtiileille ja -pumpuille.
  • Koneen toimintatila ilmaistaan esimerkiksi näytöillä, joiden kautta järjestelmä myös näyttää ilmoituksiaan ja sille syötetään tietoja.

Hydrauliikkaa on kaikkialla

Katso video

SOITA MEILLE!

Paul Sundh
Asiakaspäällikkö
0702-111296
paul.sundh@hydx.se

HYDRAULICS IS EVERYWHERE

Kiinnostaako hydrauliikka? Videomme esittelee sen monipuolisia käyttömahdollisuuksia.

PARAS TULOS SAADAAN OTTAMALLA MEIDÄT MUKAAN PROSESSIIN MAHDOLLISIMMAN VARHAIN, JOLLOIN PYSTYMME VAIKUTTAMAAN KONEEN SUORITUSKYKYYN.

Per Willberg,
myynti-insinööri, Göteborg

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ?

OTA YHTEYTTÄ