TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste koskee HydX AB:n (jäljempänä ”HydX” tai ”me”) keräämiä ja käsittelemiä henkilötietoja, joiden lähde voivat olla esimerkiksi verkkosivumme (mukaan lukien kolmansien osapuolien omistamat sosiaalisen median alustat), sähköpostit, tekstiviestit, puhelut, muut yhteydenotot, konserniyhtiömme, kolmannet osapuolet tai muut julkiset tiedot. Otamme vakavasti yksityisyytesi suojan. Tämä tietosuojaseloste määrittelee henkilötietojen keruuta, käyttöä ja suojaa ja mahdollisuuksiasi ajaa oikeuksiasi. Ole hyvä ja ota yhteyttä meihin, jos sinulla on jotakin kysyttävää tai palautetta tästä selosteesta. Lainsäädännöllisenä perustana on EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) ja Ruotsin tietosuojalainsäädäntö.

1. Henkilötiedot

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan mitä tahansa yksityishenkilöä koskevaa tietoa, josta henkilön voi tunnistaa. Tässä tietosuojaselosteessa käsitteitä ”henkilötiedot” ja ”tiedot sinusta/käyttäjästä” käytetään samassa merkityksessä. Verkkosivujemme käyttäjien ei yleensä tarvitse antaa itsestään mitään muita kuin teknisiä tietoja. Sinusta keräämämme henkilötiedot ovat yleensä itsesi tai jonkun oman organisaatiosi jäsenen antamia ja liittyvät ostoihin ja palveluidemme toteuttamiseen, esimerkiksi tuotekehitykseen, tekniseen kehitykseen, käyttöönottoihin, palveluihin, huoltoon ja tuotetukeen. Pyydämme joillakin sivuilla sinulta tietoja liittyen esimerkiksi palveluihin tai rekisteröityessäsi sähköisen uutiskirjeemme tilaajaksi. Jos edustat meihin nähden HydX:n toimittajana, urakoitsijana tai konsulttina toimivaa yritystä, voimme saada tietojasi itsesi lisäksi myös organisaatiosi kautta. Voimme myös käyttää sinua koskevia tietoja, jotka on hankittu muista, kolmansien osapuolien, esimerkiksi markkinointi- ja myyntiyritysten ylläpitämistä lähteistä.

Käsittelemissämme tiedoissa voi olla seuraavanlaisia sinua koskevia henkilötietoja:

Henkilökohtaiset tiedot ja yhteystiedot– esimerkiksi nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, ikä, sukupuoli ja harrastukset sekä henkilötunnus, jos sen tallentamisella on selkeä tietojen käsittelyn tarkoitukseen tai henkilön varmaan tunnistamiseen liittyvä syy.

Tekniset tiedot laitteestasi tai verkkoliittymästäsi, esimerkiksi IP-osoite, evästeet, maantieteellinen sijainti ja sisäänkirjautumistiedot.

Tiedot sivujen käytöstä, esimerkiksi  hakupolku ja käyttäytyminen sivustolla, sivujen vasteajat ja miten käytät palvelujamme.

Käyttäjän antamat tiedot – itse rekisteröimäsi, syöttämäsi tai julkaisemasi sisällöt, esimerkiksi soittaessasi asiakaspalveluumme tai käyttäessäsi verkkosivujen yhteydenottolomaketta, sekä meille jakamasi sisällöt, esimerkiksi lataamalla sisältöjä verkkosivuillemme tai sosiaalisen median kanaviin (olet antanut some-alustalle luvan jakaa sisältöjä meille), esimerkiksi tekstit, videoleikkeet ja valokuvat.

Muista lähteistä saadut tiedot – esimerkiksi julkiset tai yhteistyökumppaneiltamme hankitut tiedot.

2. Käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojesi laillinen käsittely edellyttää lainmukaista perustetta, ts. tietojen on oltava välttämättömiä kanssasi solmitun sopimuksen toimeenpanolle tai meille kuuluvan oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi, tietojen käsittelyä edeltää edunvertailu tai olet itse antanut suostumuksen tietojen käsittelyyn. Jäljempänä on esimerkkejä käyttötarkoituksista, joihin käytämme henkilötietojasi, ja niiden oikeusperusteet.

HydX käsittelee henkilötietojasi useita tarkoituksia varten. Pääasialliset syyt ja oikeusperusteet ovat seuraavat:

Tärkeimpiä syitämme henkilötietojen keräämiseen on täyttää velvoitteet asiakkaita ja tavarantoimittajia kohtaan, esimerkiksi tilausten hallinnointi, muut tuotteidemme ja palveluidemme myyntiin liittyvät toimenpiteet, kirjanpitoon ja laskutukseen liittyvät käyttötarkoitukset, tuoteturvallisuuteen liittyvien tietojen lähettäminen sekä muiden lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen (esimerkiksi kirjanpitoa koskeva lainsäädäntö).

Oikeusperuste: Sopimukseen perustuvien tai oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen tai muu jonkin meidän kanssamme sopimussuhteessa olevan organisaation nimenkirjoittajaa, työntekijää tai muuta edustajaa koskeva oikeutettu etu. HydX:n oikeutettu etu tällaisten henkilötietojen käsittelyssä on kyseisen sopimussuhteen velvoitteiden tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.

Toinen keskeinen syy henkilötietojen käsittelyyn on tuotteidemme ja palveluidemme personointi. Käytämme keräämiämme tietoja, jotta pystymme antamaan tietoa kyseisen henkilön toivomista palveluista ja tuotteista, sekä saadaksemme paremman käsityksen asiakkaidemme tarpeista. Näitä tarkoituksia varten toteutamme asiakaskyselyjä ja markkina-analyyseja. Lisäksi käytämme henkilötietoja tilastollisiin tarkoituksiin. Asiakaskyselyt, markkina-analyysit ja tietojen tilastollinen käsittely toteutetaan kokonaisuuksina, joista yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa.

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. HydX:n oikeutettu etu tällaisten henkilötietojen käsittelyyn on parempien tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, asiakaskokemuksen parantaminen sekä tarjonnan ja muiden olennaisten tietojen mukauttaminen sinua/organisaatiotasi varten.

Käsiteltävät tiedot voivat olla henkilö- ja yhteystietoja, kuten syntymäaika, ikä, sukupuoli ja harrastukset, joiden tarkoituksena on uutiskirjeen lähettäminen postitse, sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelimitse, uusista tuotteista ja palveluista tiedottaminen sekä kampanjoista ja tarjouksista tiedottaminen ja muu itsellesi tai organisaatiollesi olennaiseksi arvioimistamme tuotteista ja palveluista tiedottaminen joko HydX:n tai yhteistyökumppaneidemme kautta. Tietojasi toisin sanoen voidaan käyttää suoramarkkinointiin, jollei sitä nimenomaisesti ole kielletty.

Sinulla on koska tahansa mahdollisuus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä meihin jäljempänä kohdassa 11 kerrotulla tavalla tai käyttämällä suoraan viestiemme tilauksen peruutustoimintoa. Oikeusperuste: Oikeutettu etu. HydX:n oikeutettu etu yllä mainitussa henkilötietojen käsittelyssä on parempien tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen sinulle/organisaatiollesi, asiakaskokemuksen parantaminen sekä tarjonnan ja muiden olennaisten tietojen mukauttaminen sinua/organisaatiotasi varten.

3. Tietoa evästeistä

HydX:n verkkosivuilla ja sähköpostiviestinnässä käytetään evästeitä (cookies), kuvatiedostoja ja vastaavia jäljitystekniikoita. Lisätietoa evästeiden käytöstä ja vastaavista tekniikoista on luettavissa asiakirjassa ”Tietoa evästeistä”.

4. Henkilötietojen luovuttaminen

Käsittelemme henkilötietojasi äärimmäistä huolellisuutta noudattaen. Tietoja käsittelee ainoastaan oma henkilöstömme ja rajatut kolmannet osapuolet.

Toimintaamme tukevilla kolmansilla osapuolilla, mukaan lukien konserniyhtiöt (esim. IT-tuki ja asiakaskyselyjen toteutus), on useimmissa tapauksissa oikeus käyttää henkilötietojasi meidän puolestamme ainoastaan tiettyihin määrättyihin tehtäviin ohjeidemme mukaisesti. Toisin sanoen kolmannet osapuolet toimivat meidän puolestamme henkilötietojen käsittelijöinä. Henkilötietojen käsittelijöillä on velvollisuus pitää henkilötiedot salassa ja käsitellä niitä turvallisesti.

Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi itsellemme tai sinulle/organisaatiollesi tilaamamme palvelun toteuttamiseksi, parempien tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseksi tai markkinointitarkoituksia varten toisille kolmansille osapuolille, jotka tuolloin yleensä toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä. Näitä voivat olla esimerkiksi strategiset jakelukumppanimme, joille me olemme jälleenmyyjiä (esim. projektia, liiketoimea tai koko asiakkuutta siirrettäessä tai suoratoimituksia varten), kuljetusyritykset, vakuutusyhtiöt, pankit/luottoselvitysyritykset tai kanssamme yhteistyötä tekevä mainosverkosto.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös määrätyissä muissa tapauksissa, esimerkiksi kun meillä on syytä uskoa, että tiedot ovat välttämättömiä, jotta pystymme tunnistamaan, tavoittamaan ja nostamaan kanteen jotakin sellaista tahoa vastaan, jolle meillä on vaateita tai joka on murtautunut verkkosivuillemme tai syyllistynyt muuhun tietomurtoon tai loukannut oikeuksiamme, vahingoittanut omaisuuttamme tai asiakkaidemme tai muiden sivujemme käyttäjien/yhteistyökumppaneiden oikeuksia.

Henkilötietojesi käsittely tämän tietosuojaselosteen mukaisesti voi edellyttää henkilötietojesi siirtämistä Ruotsin ulkopuolelle. Henkilötietoja siirretään EU:n/Etan ulkopuolelle ainoastaan lain sallimissa rajoissa. Tämä edellyttää esimerkiksi sitä, että kyseisellä maalla on asiasta sopimus EU:n/Etan kanssa, että maan tietosuojalainsäädäntö katsotaan riittäväksi tai että asiasta on tehty kyseisen kolmannen osapuolen kanssa sopimus, jossa kolmas osapuoli sitoutuu noudattamaan EU:n komission hyväksymiä määräyksiä henkilötietojen suojasta. EU-komission kotisivuilla on luettelo hyväksytyistä kolmansista maista ja vakiosopimuksia. Ruotsin valvontaviranomaisen Datainspektionenin kotisivuilla on lisätietoa tietojen luovuttamisesta kolmansiin maihin.

5. Oikeutesi

Sinulla on lain mukaan oikeus pyytää rekistereihimme tallennettuja henkilötietojasi todistamalla henkilöllisyytesi ja ilmoittamalla yksiselitteisesti, mitkä tiedot haluat. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava omakätisesti. Pyynnöt tulee lähettää jäljempänä kohdassa 11 ilmoitettuun osoitteeseen. On mahdollista, että pyydämme lisätietoja, jotta voimme varmistua siitä, että tiedot luovutetaan oikealle henkilölle. Vastaamme pyyntöihin mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kuukauden kuluessa. Jos emme pysty toimittajaan tietoja pyydetyllä tavalla, ilmoitamme asiasta ja perustelemme, miksi pyynnön toteuttaminen ei ole mahdollista.

Jos henkilötietosi ovat mielestäsi virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on lain määräämissä rajoissa oikeus pyytää tietojen oikaisua. Korjaamme tai päivitämme tietosi niin nopeasti kuin kohtuudella on mahdollista. Sinulla on myös oikeus pyytää lain määräämissä rajoissa tietojesi poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista sekä oikeus peruuttaa mahdollisesti antamasi suostumus tietojen käsittelyyn.

Sinulla on lisäksi oikeus pyytää lain määräämissä rajoissa meille antamiesi henkilötietojen siirtoa.

Huomaa, että tietoja poistettaessa tai siirrettäessä tai suostumusta peruutettaessa voi kuitenkin olla välttämätöntä, että säilytämme edelleen lakimääräisten velvoitteidemme tai sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tarvittavia henkilötietoja. Lisäksi meillä voi olla lakisääteinen oikeus säilyttää tietyt henkilötiedot oman liiketoimintamme tarpeisiin.

Sinulla on oikeus ilmaista tyytymättömyytesi edunvertailun perusteella tehtävään henkilötietojesi käsittelyyn. Selvitettyäsi yksiselitteisesti, mitä tietojen käsittelyä vastustat, meillä on tällaisessa tapauksessa velvollisuus osoittaa, että etumme on asiassa oikeuksiasi painavampi. Sinulla on oikeus koska tahansa kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin.

6. Säilytysaika

Henkilötietojasi säilytetään ainoastaan niin pitkään kuin niitä tarvitaan tämän tietosuojaselosteen mukaisiin käyttötarkoituksiin tai muutoin lain määräämän tai sopimuksella sovitun ajan. Henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan sitten kun niitä ei enää tarvita tarkoitettuun käyttötarkoitukseen tai kun laki tai sopimus ei sitä enää edellytä tietojen säilyttämistä.

7. Tietoturva

Käsittelemme henkilötietoja kulloinkin voimassa olevien henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien mukaisesti. Henkilötiedot tallennetaan järjestelmiin, joissa on luvattoman pääsyn estävät turvajärjestelyt. Noudatamme kohtuullisia henkilötietojen suojaa koskevia standardeja. Henkilötietojesi luvaton tai laiton käsittely ja tietojen tapaturmainen häviäminen, tuhoutuminen tai vahingoittuminen estetään asianmukaisilla toimenpiteillä.

Jos kuitenkin havaitsemme henkilötietoja koskevan tietoturvaloukkauksen, asiasta ilmoitetaan laissa säädetyllä tavalla samana päivänä Ruotsin valvovalle viranomaiselle Datainspektionenille.

8. Linkit ulkopuolisiin verkkosivustoihin

Huomaathan, että sivustollamme on linkkejä ulkopuolisiin verkkosivustoihin. Linkin seuraaminen voi siirtää käyttäjän toiselle sivustolle, joiden tietosuoja saattaa poiketa tässä tietosuojaselosteessa esitetystä.

9. Tietosuojaselosteen muutokset

Päivitämme tarvittaessa tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme mahdollisista oleellisista muutoksista selkeästi verkkosivuilla tai tarvittaessa jollakin muulla tavalla. Suosittelemme seuraamaan tätä tietosuojaselostetta, jotta pysyt selvillä henkilötietojesi käsittelystä järjestelmissämme.

10. Valitukset

Jos katsot, että henkilötietojasi on käsitelty virheellisesti, pyydämme ilmoittamaan asiasta välittömästi. Sinulla on lisäksi oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystämme Datainspektionenille.

11. Yhteystiedot

HydX AB, 556791-5326, on henkilötiedoistasi yllä kuvatulla tavalla vastuussa oleva rekisterivastaava, jollei tietoja kerättäessä ole nimenomaisesti muuta mainittu. Jos sinulla on jotakin kysyttävää tietosuojaselosteestamme tai henkilötietojen käsittelystä, ota yhteyttä alla ilmoitettujen yhteystietojen kautta.

Sähköposti: info@hydx.se
Postiosoite: Östra Zinkgatan 1, 271 39 Ystad, Sweden
Puhelinnumero: +46 411 557 180

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ?

OTA YHTEYTTÄ